baner
WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ŻNINIE

 

 

A K T  U A L N O Ś C I

 

 

 

jesien napis 

Kochani Rodzice!

  

  

Już nadchodzi pora przyjść na pasowanie

do mnie do przedszkola.

Uroczyście Was zapraszam

na tę ważną chwilę,

co uczyni z żaczka

 prawdziwego przedszkolaczka.

             

                              

Dzieci 3 – letnie wraz z Wychowawcami    

zapraszają Rodziców na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka,
             

Dnia 21.10.2014 r. ( tj. wtorek ) na godz. 10:00     

zapraszamy  Rodziców z  oddziału Pani Anity

 

Dnia 22.10.2014 r. ( tj. środa ) na godz. 10:00       

zapraszamy   Rodziców z oddziału Pani Małgosi

 

Dnia 24.10.2014 r. ( tj. piątek ) na godz. 10 :00            

zapraszamy   Rodziców z oddziału Pani Zosi 
          

OGŁOSZENIE

Informujemy, że po zebraniu ogólnym

5.09.2014r. ustalono następujące płatności:

 

Ubezpieczenie dziecka

24,00 zł

Opłata jednorazowa

za każde dziecko ,

termin zapłaty

do 17.10. 2014r.

Płatność w sekretariacie placówki

Rada Rodziców

75,00 zł

jedno dziecko

45,00 zł

każde kolejne

Płatność w sekretariacie placówki

Kwota za herbatę w oddziale dzieci 5,6 letnich

(5 godzinnych)

2,00 zł

Płatne w sekretariacie

 

 

linie jesienne 5

 

Wzór dokonywania wpłat na konto  

za świadczenia przedszkola na rok szkolny 2014 -2015

 

Wzór wypełnienie polecenia przelewu:

 

Nazwa odbiorcy: GMINA ŻNIN

 

Numer rachunku odbiorcy: 04 8181 0000 0001 2742 2000 0036

 

Kwota: ...........................

 

Nazwa zleceniodawcy: Imię i nazwisko rodzica

 

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka

 

Wyżywienie - kwota

 

Pobyt - kwota (podanie za jaki miesiąc)

 

 
* Szanowni Rodzice, 
 
W zakładce grupy udostępniliśmy dla Państwa 
 
wykaz programów i podręczników obowiązujących 
 
w Przedszkolu na rok 2014/2015. 
 
Prosimy kliknąć TUTAJ, a zostaniecie Państwo odesłani 
 
do odpowiedniej zakładki. 
 
Tam również możecie Państwo pobrać wyprawkę przedszkolaka.
 
 

* Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 9 czerwca do 30 czerwca 2014 roku rodzice dzieci,

 

które zostały przyjęte do przedszkola na podstawie rekrutacji i deklaracji

 

na rok szkolny 2014/2015

 

zobowiązani są do podpisania z przedszkolem umowy cywilnoprawnej

 

wraz z upoważnieniem.

 

Dokumenty dostępne są w sekretariacie placówki (budynek A - ul. Kl. Janickiego) w godzinach od 7:30 do 15:30

 

oraz poniżej: 

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyjęcie dziecka
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - wielodzietność rodziny
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Żnin
Załącznik nr 9 - Oświadczenie - deklaracja czasu pobytu dziecka
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do przedszkola
Załącznik nr 11 - Oświadczenie woli przyjęcia
 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej!