baner

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE- LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH 

 

 

Lista kandydatów

 zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022. 

  

LISTA DZIECI

PRZYJETYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA 

 

 

LISTA DZIECI
ZAKWALFIKOWANYCH
I NIEZAKWALFIKOWANYCH

 

>>>>>>>>>>    DEKLARACJA COVID-19     <<<<<<<<<< 

 

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci

na rok szkolny 2021/2022 dostępna jest poniżej
oraz w sekretariacie przedszkola
w godzinach od 7:30-15:00.
 
Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka
do przedszkola będą przyjmowane
od 1.03.2021r. do 19.03.2021r.
Każdy rodzic przed uzupełnieniem wniosku
zobowiązany jest zapoznać się z
 
do Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Jana Brzechwy w Żninie
       wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2021
z dnia 4.02.2021 r.

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 
 

 

 

Regulamin Rekrutacji Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Załącznik nr 1 - deklaracja na kolejny rok szkolny

 Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 Załącznik nr 3 - oświadczenie o wielodzietności

 Załącznik nr 4 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Załącznik nr 5 - oświadczenie oboje rodziców pracuje

 Załącznik nr 6 - oświadczenie jedno z rodziców pracuje

 Załącznik nr 7 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 Załącznik nr 8 - deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

 Załącznik nr 9 - oświadczenie rodziców o zameldowaniu

 Załącznik nr 10 - oświadczenie o dochodach w rodzinie

 Załącznik nr 11 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja

 Załącznik nr 12 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja uzupełniająca

 Załącznik nr 13 - upoważnienie do odbioru dziecka