baner

Szukasz miejsca, gdzie Twoje Dziecko poczuje się jak w domu?

Na początek wyobraź sobie szczęśliwe dziecko,

które rozwija się w przyjaznej atmosferze,

pod okiem fachowej kadry poznaje tajniki świata.

Nasze przedszkolaki to badacze i odkrywcy.

Wszystko jest dla nich nowe, wspaniałe i fascynujące.

My zrobimy wszystko, by doświadczanie świata było

nieustanną przygodą, która niesie za sobą

wiele praktycznej wiedzy i umiejętności.

Wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania

i pełnej akceptacji.

Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci.

Naszym celem jest prowadzenie dziecka zgodnie

z jego indywidualnym rozwojem. 

 

 

 

                
  ***

Bywają chwile, kiedy warto świętować,

bywają ludzie, którym warto dziękować

i są dni, które trzeba wspominać.

Są też miejsca magiczne, które swoim ciepłem przyciągają

przede wszystkim dzieci ...


Takim miejscem od wielu lat jest budynek przy ul. Kl. Janickiego 10,

stojący na tle rosnącej w głębi przepięknej zieleni,

czyli Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie.

 

Od roku szkolnego 2011/ 2012 nasze przedszkole powiększyło się

o jeden budynek - jest to budynek B, który mieści się na ul. Jasnej 5.

 

Nasze Przedszkole w 2017 roku obchodziło 60 - lecie istnienia,

z czego jesteśmy bardzo dumni.

 

Przedszkole bowiem to przede wszystkim ludzie.

Cieszymy się więc, że udało się pracownikom tej placówki

wypuścić w świat kilka tysięcy wesołych, szczęśliwych i wzbogaconych

w wiedzę dzieci.

 

W chwili obecnej przedszkole składa się z 10 oddziałów:

 • 2 grupy - 3 - latków 

 • 3 grupy - 4 - latków 

 • 2 grupy -  5 - latków 

 • 3 grupy - 6 - latków  

 Naszymi atutami są:


 • przytulne wnętrze, które stale unowocześniamy

 • plac zabaw dla dzieci

 • wspaniałe położenie, które umożliwia stały kontakt z przyrodą

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • dobrze przygotowany personel administracyjny

 • doskonałe wyżywienie.


Dzieci objęte są fachową opieką nauczycieli, którzy ustawicznie podnoszą

swoje kwalifikacje na różnego typu szkoleniach, konferencjach

czy warsztatach.

Mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi i wiemy,

jak złożony jest proces nauczania i wychowania najmłodszych.

Możemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań,

aby Państwa dziecko rozwijało się najlepiej jak to możliwe

i czuło się w naszej placówce jak w domu.


W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 2 lub 3 posiłków dziennie:

 • śniadanie - 8.30

 • obiad - 11.30

 • podwieczorek - 14.30.

Do pobrania:

 

Koncepcja pracy przedszkola 

 

Modyfikacja koncepcji pracy przedszkola 

 

 

 

 

 

PRAWA DZIECKA

 

Wśród praw dziecka, wymienianych przez Janusza Korczaka,

są m.in.

- prawo do szacunku,

- prawo do niewiedzy,

- prawo do niepowodzeń i łez,

- prawo do upadków,

- prawo do własności,

- prawo do tajemnicy,

- prawo do radości,

- prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć,

- prawo do dnia dzisiejszego.

 

Obowiązki wynikają z przysługujących nam praw:

 

Mając prawa, pamiętajmy o tym, że mamy równocześnie obowiązek

przestrzegania tych praw wobec innych, np.


- prawo do życia i rozwoju - obowiązek szanowania życia i zdrowia innych,

  obowiązek szanowania tempa rozwoju innych;


- prawo do szacunku i godności - obowiązek szanowania wszystkich ludzi

  i ich potrzeb, obowiązek życzliwego i podmiotowego traktowania innych;


- prawo do ochrony przed dyskryminacją - obowiązek szanowania

  i akceptowania odmienności innych (ich narodowości, wyznania,

  sprawności);


- prawo do ochrony przed wszelkimi formami agresji fizycznej

  i psychicznej;

 

- obowiązek wystrzegania się przemocy wobec innych, obowiązek

  sprzeciwu na przemoc wobec innych;


- prawo do nauki - obowiązek rzetelnej nauki, rozwijania swoich

  umiejętności i talentów;


- prawo do ochrony prywatności i własności - obowiązek szanowania

  prywatności innych oraz rzeczy należących do innych;


- prawo do wolności myśli i swobody wypowiedzi - respektowanie prawa

  innych ludzi do posiadania i wyrażania własnej opinii.

 

 

 „Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie”

 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku  B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5 na działce 1475/6”.

Całkowita wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, łącznie z kosztem dokumentacji projektowej wynosi 1 637 560,00 z czego zgodnie z umową 941 313,91 zł. zostanie zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany harmonogram prac zakłada  wykonanie docieplenia elewacji, ścian fundamentowych, dachu oraz stropu nad wejściem; wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą wartości przenikalności przegród. Ponadto prace obejmą wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej na parterze i w piwnicy, w tym  wymianę instalacji oświetlenia wbudowanego na nowe energooszczędne LED oraz zapewnienie optymalnego sterowania oświetleniem. Prace przewidują także wymianę grzejników i instalacji c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.

Projekt obejmie wyburzenie istniejącego komina zewnętrznego i zamontowanie komina stalowego do pieca gazowego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie oraz zwiększenie komfortu pracy uczniów uczęszczających do gminnej placówki. Ponadto w wyniku prac remontowych nastąpi zmniejszenie rocznego zużycia energii oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny budynku a także radykalnie zmieni  jego wygląd zewnętrzny, poprzez nową elewację.

 

Realizacja projektu "Termomodernizacja budynku  B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5 na działce 1475/6"

dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.