baner

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla grupy 3-latków


6:30 – 7:15 Swobodne działania w kącikach zainteresowań, zabawy

konstrukcyjne, manipulacyjne, integracyjne, rozmowy w grupie i indywidualne, gry i zabawy stolikowe

7:15 – 8:00 Zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka

8:00 – 8:10 Zabawa ruchowa

8:10 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczno-sanitarne

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:10 Zabiegi higieniczne

9:10 – 9:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach

działalności edukacyjnej

9:30 – 9:50 Zabawy dowolne prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci.

Zabawy dydaktyczne, tematyczne, twórcze, badawcze, działania wspomagające rozwój dziecka

9:50 – 10:00 Zabawa ruchowa

10:00 – 11:20 Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11:20 – 11:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne

11:30 – 12:30 Obiad i czynności higieniczne,

12:30 – 14:00 Odpoczynek – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

14:00 – 14:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne

14:30 – 14:45 Podwieczorek

14:45 – 15:50 Zabawy wg wyboru dzieci, zabawy przy stolikach – układanki, puzzle, zabawy tematyczne,

gry i zabawy wg określonych reguł, słuchanie bajek, zajęcia logopedyczne, utrwalanie wierszy, piosenek itp.

15:50 – 16:00 Zabawa ruchowa

16:00 – 16:30 Zabawy ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, rysowanie na temat dowolny,

rozmowy indywidualne, zabawy ze śpiewem, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla grupy 4-latków:

6:30 – 7:15 Swobodne działania w kącikach zainteresowań, zabawy organizowane samodzielnie przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczycieli

7:15 - 8:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: tematyczne, konstrukcyjne,manipulacyjne,

dydaktyczne. Indywidualne ćwiczenia wspomagające i stymulujące rozwój dziecka

8:00 – 8:10 Zabawa ruchowa

 

8:10 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczno-sanitarne

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:10 Zabiegi higieniczne

9:10 – 9:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach

działalności edukacyjnej

9:30 – 9:50 Zabawy dowolne prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci.

Zabawy dydaktyczne, tematyczne, twórcze, badawcze, działania wspomagające rozwój dziecka

9:50 – 10:00 Zabawa ruchowa

10:00 – 11:20 Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11:20 – 11:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 12:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Relaksacja – słuchanie bajek, muzyki klasycznej,

relaksacyjnej

12:30 – 14:15 Zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna .Obserwacje przyrody, spacery.

Ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka

14:15 – 14:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne

14:30 – 14:45 Podwieczorek

14:45– 16:00 Zabawy wg wyboru dzieci, zabawy przy stolikach – układanki, puzzle, zabawy tematyczne,

gry i zabawy wg określonych reguł, słuchanie bajek, utrwalanie wierszy, piosenek itp.

16:00 – 16:15 Zabawa ruchowa

16:15– 16:30 Zabawy ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, rysowanie na temat dowolny,

rozmowy indywidualne, zabawy ze śpiewem, prace porządkowe.

 Rozchodzenie się dzieci.

 Ramowy rozkład  dnia w przedszkolu dla grupy 5-latków

6:30 – 7:00   Schodzenie się dzieci w grupach łączonych.  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci: m.in. konstrukcyjne, tematyczne,  w kąciku książki itp.

7:00 – 7:30  Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne. Zabawy integrujące grupę

7:30-8:00  Praca stymulująca rozwój dziecka. Zabawy dydaktyczne. Indywidualna praca z dziećmi

8:00 – 8:15  Ćwiczenia poranne

8:15 – 8:30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczno-sanitarne

8:30 – 9:00  Śniadanie

9:00 – 10:00  Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i

przyjęty program wychowania przedszkolnego. Rozwijanie

aktywności dziecka w różnych sferach

10:00– 10:30  Zabawy dowolne prowadzone w zależności od   potrzeb,  zainteresowań i możliwości dzieci. Zabawy  tematyczne, twórcze, badawcze, działania wspomagające rozwój dziecka Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe

10:30 –11:20  Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

11:20 –11:30  Czynności  higieniczne i porządkowe

11:30 –12:00  Obiad

  12:00 –12:30  Poobiedni relaks, słuchanie bajek, muzyki klasycznej, relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne

  12:30 –13:00 Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.  Indywidualna praca z dziećmi. Gry i zabawy stolikowe

  13:00-14.15  Obserwacje przyrody, spacery, zabawy ruchowe na powietrzu, zabawy muzyczno- ruchowe

  14:15 –14:30  Czynności samoobsługowe i higieniczne

  14:30 –15:00  Podwieczorek

  15:00– 16:30  Pobyt w grupach łączonych.  Zabawy dowolne: zabawy konstrukcyjne,   manipulacyjne, rysowanie na temat dowolny,  rozmowy indywidualne, zabawy ze śpiewem, prace  porządkowe. Rozchodzenie się dzieci

 

 Ramowy rozkład  dnia w przedszkolu dla grupy 6 - latków

6:30 – 7:00   Schodzenie się dzieci w grupach łączonych.  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci: m.in. konstrukcyjne, tematyczne,  w kąciku książki itp.

7:00- 7:30  Zabawy  integrujące  grupę. ćwiczenia i zabawy  ogólnorozwojowe, dowolne aktywności dziecka

7:30-8:00  Praca  stymulująca  rozwój  dziecka Zabawy dydaktyczne, indywidualna praca z dziećmi

 8:00 – 8:15  Ćwiczenia poranne

8:15-8:30  Czynności higieniczno – porządkowe

8:30- 9:00  Śniadanie

9:00- 10:00  Działalność  edukacyjna  w  oparciu  o  podstawę  programową  i  przyjęty  program  wychowania  przedszkolnego. Rozwijanie  aktywności  dziecka  w  różnych  sferach

10:00- 10:30  Zabawy  dowolne  służące  realizacji  pomysłów  dzieci , zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe

10:30- 11:20  Aktywność ruchowa na świeżym  powietrzu, obserwacje  przyrodnicze, spacery, zabawy  dowolne  wg  zainteresowań dzieci

11:20-11:30  Czynności  higieniczno- porządkowe

11:30- 12:00  Obiad

12:00- 12:20  Poobiedni  relaks- ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia

12:20- 13:00  Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści, indywidualna praca z dziećmi, gry i zabawy stolikowe, zajęcia dodatkowe

13:00 – 14:15  Aktywność ruchowa   na świeżym  powietrzu, obserwacje  przyrodnicze, spacery, zabawy  dowolne  wg  zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna

14:15- 14:30  Czynności higieniczno – porządkowe

14:30- 15:00  Podwieczorek

15:00 – 16:30  Pobyt  w  grupach  łączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci