baner

WRZESIEŃ

Jak być konsekwentnym wobec dziecka

 

Brak konsekwencji to jedna z najczęstszych pułapek, w jakie wpadają rodzice.

Przyczyny tej  niekonsekwencja, to często brak  czasu, roztargnienie, stres, czy  po prostu nieuwaga.

 Bez względu na to, co jest tego przyczyną, brak konsekwencji przyczynia się do powstawania wielu problemów wychowawczych. 

Konsekwencja oznacza kierowanie się przyjętymi zasadami i logiką.

Jeśli ustalasz jakąś zasadę lub straszysz następstwami jej nieprzestrzegania, postępuj zgodnie z tym, co powiedziałeś.

 Dzieci bardzo szybko uczą się sprawdzać, gdzie leży granica, szczególnie, gdy rodzice składają oświadczenia i nie wywiązują się z nich.

Ważne jest również, by rodzice konsekwentnie dotrzymywali obietnic oraz nagradzali.

 Gdy rodzice są konsekwentni i postępują zgodnie z tym, co powiedzieli, budują strukturę, do której dzieci dążą i której bardzo potrzebują.

 Konsekwentna struktura daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli.

Struktura uczy je także, jak ważne jest dotrzymywanie obietnic i wywiązywanie się z zobowiązań. 

Rodzice powinni być również świadomi tego, jak ważne jest, by oboje byli zgodni co do zasad i konsekwencji zachowania oraz by wspólnie je stosowali.

 Często bardziej pomysłowe dzieci próbują „rozdzielić” swoich rodziców, nastawiając jednego przeciw drugiemu. Rodzice powinni omówić kwestie sporne pod nieobecność dzieci oraz ustalić takie zasady, które oboje będą akceptować.
Stworzenie jednolitego frontu i konsekwencja to dwie bardzo ważne rzeczy, ponieważ jeśli dzieci są przekonane, że zasady rodziców są niezmiennie wprowadzane w życie, to zwykle nie sprawdzają granic wytrzymałości rodziców, by określić, jakie reguły obowiązują w tym tygodniu.

W podobny sposób, jeśli konsekwentnie realizuje się kary, dzieci w mniejszym stopniu usiłują „wymigać się” od następstw złego zachowania. 

Konsekwencja stanowi bardzo ważną pomoc w rozwoju poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie u dzieci.

Pomimo tych oczywistych korzyści, trzymanie się konsekwencji może być jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed rodzicami.

 Biorąc pod uwagę tempo naszego życia, utrzymanie porządku i przewidywalności może okazać się zadaniem zniechęcającym do podjęcia wysiłku.

Jeśli raz po raz zdarzy  się złamać wprowadzoną zasadę, nie bądźmy  dla siebie zbyt surowi. W końcu ludziom zdarzają się błędy; to normalna i naturalna część życia.

Jeśli robimy  co w naszej mocy, by być konsekwentnym, nie minie wiele czasu, a odkryjemy, że korzyści płynące z takiej postawy w pełni wynagrodzą ten  wysiłek. 

Rady dla rodziców:
• Surowość czy liberalizm nie mają takiego znaczenia, jak stałe przestrzeganie zasad i konsekwencji. 
• Zawsze postępuj zgodnie z zasadami. 
• Rozmawiaj, nie komunikuj. 
• Konsekwentne zasady dostarczają dzieciom struktury, która zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli. 

• Stosuj krótkie i łatwe do zastosowania kary. 
• Nie wprowadzaj dyscypliny, kiedy jesteś zły. 
• Rodzice powinni prezentować zjednoczony front.
• Dawanie dzieciom wyboru zwiększa ich poczucie kompetencji i kontroli. 
• Celem stosowania dyscypliny nie jest udowodnienie, kto ma rację, a kto jej nie ma. Takie podejście sprzyja, bowiem konfliktom i budzi w dziecku poczucie wstydu. 
• Celem dyscypliny jest zmiana zachowania, które stwarza problemy. 
• Wyznaczaj granice - "nie" jest pełnym i skończonym zdaniem. 
• Rozmawiaj, nie komunikuj. 

• Zawsze zajmuj zdecydowane stanowisko w konkretnych sprawach.  

 

 TEMATYKA

 1.    PRZEDSZKOLE  MOIM  DRUGIM DOMEM

 2.   W  PRZEDSZKOLU

 3.   NASZE  PRZEDSZKOLE

 4.   JESTEM   BEZPIECZNY 

 5.   POMOCNA  DŁOŃ

 

 Cele  operacyjne – dziecko…..

- wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;

- zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;

- poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach

- klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;

- poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;

- poznawanie portretu jako dziedziny sztuki;

- poznanie zawodów w otoczeniu dziecka

- poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;

- nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;

- kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

- posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;

- kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

- rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

- poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;

 dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;

 

WIERSZE

 

„ŚWIATEŁKO” 

Przez  ulicę  idą  dzieci,

gdy  zielone  światło  świeci,

kiedy  żółte  się  zapali

uważają  nawet  mali.

Gdy  zobaczysz  zaś  czerwone

czekaj  grzecznie na  zielone.

 

„ZABAWKI”

Lalka  leży  na dywanie

i  tak  myśli: Co  się stanie?

Czemu  dzieci  mnie  rzuciły?

Przecież  świetnie  się  bawiły.

Jeszcze wczoraj  mnie  karmiły

I  w  wózeczku  przewoziły.

 

Patrzy  lalka  dookoła,

mina  misia  niewesoła.

Myśli  sobie  Misiak mały:

Czyżby  dzieci  mnie  nie  chciały?

Gdyby  dobre  serce  miały

To  by  nas  poukładały.

 

Wchodzą  dzieci  do  przedszkola.

Co  się  dzieje? Hola! Hola!

Lalki  gdzieś  pouciekały

Do  pudełka  się  schowały.

 

Zza  zamkniętych  szczelnie  drzwi

Mówi  misio  bardzo  zły:

- Chcecie  się  znów  z  nami  bawić?

To  musicie  się  poprawić

 

 PIOSENKI

 

„DO  PRZEDSZKOLA  IDĘ SAM”

Do przedszkola  idę  sam,

bo pięć lat już właśnie mam.

Mama mi buziaka da,

tata powie: ”Cześć ,hej, pa!”

Dziś tu poznam, kto to wie:

Anię,

Może cyfry dwie?

Będę śmiać się cały dzień

I z humorem zupę zjem.„BEZPIECZEŃSTWO TO JEST PRZECIEŻ WAŻNA SPRAWA”


Kiedy masz ochotę ruszyć na wycieczkę,
wtedy musisz przygotować się troszeczkę.
Żeby miło się jechało, by nic złego się nie stało,
tej piosenki dziś posłuchaj przez chwileczkę.
Gdy rowerem jedziesz lub na hulajnodze,
bądź ostrożny, gdy ktoś mija cię na drodze.
Ochraniacze i kask włóż, bo bez tego ani rusz,
to w bezpiecznej jeździe zawsze ci pomoże.

Ref.: Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa,
by być zdrowym, by udała się zabawa.
Kto zasady bezpieczeństwa dobrze zna,
ten na swojej buzi uśmiech zawsze ma.

Kiedy w foteliku jedziesz autem z tatą,
to przypomnij tacie, by uważał na to,
czy zapięte pasy ma i czy lusterka widać dwa.
Tata wnet buziaka da ci dzisiaj za to.
Gdy codziennie do przedszkola idziesz rano.
Mocno trzymaj się za rączkę z Twoją mamą.
Przed ulicą wnet zrób stop! Spójrz w lewy, prawy, lewy bok.
I przez pasy przechodź z miną roześmianą!