baner

KWIECIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

JESTEM KULTURALNY

KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL 

Cele operacyjne- dziecko....

- wprowadzenie pojęć : kultura, zbiór zasad

- zna zasady kulturalnego zachowania się: mówienia: przepraszam, dzień dobry, proszę,

przepraszam, dziękuję

- kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

- w dalszym ciągu posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w

przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod, przed, za, między, obok, w;

- kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;

- poznanie kultury kraju, w którym mieszkamy: sztuka, tradycja, sposoby zachowania się;

- rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

- rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i,

t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

- kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

WIERSZ

„Nasze zasady”- rymowanki

„Słucham pani”

Panią w przedszkolu wszyscy lubimy.

Z nią się bawimy, jej się radzimy.

Świetnie nas uczy, jest taka mądra.

Wart jej słuchać dla swego dobra.

„Czekam na swoją kolej”

Gdy przed kolegę ktoś się przepycha,

to w końcu kłótnia z tego wynika.

Ja zawsze czekam na swoją kolej,

 

bo z kolegami w zgodzie żyć wolę!

„Sprzątam po zabawie”

Choć bawili się od rana,

całą sala posprzątana.

Teraz tu posiedzieć miło.

 

Brawo, dzieci! Warto było!

„Pomagam innym”

Kiedy koledze coś idzie źle,

to, jeśli mogę, pomóc mu chcę.

Zawsze tak robię, to nic wielkiego.

On mi pomoże tez w razie czego.

 

PIOSENKA

„Piosenka o książeczce”

W książeczce płynie rzeczka,

w książeczce szumi las.

W prześlicznych twych książeczkach

tysiące przygód masz.

Książeczka Cię powiedzie

na strome szczyty skał.

Z niej możesz się dowiedzieć,

gdzie niedźwiedź zimą spał.

Jak świerszczyk grał na skrzypcach,

jak morzem płynął śledź.

I co zrobiła Wikcia,

by same piątki mieć.

Lecz chroń i szanuj książki,

i kartek nie rwij też.

Wpierw dobrze umyj rączki,

a potem książkę bierz.